Informasjon

Bytte av gamle sluk på baderom

Borettslaget dekker kostnadene ved skifting av gamle sluk på baderom.
Følgene rørlegger skal benyttes: PROFF VVS v/Anders tlf. 926 85 410. Faktura sendes borettslaget.


Lading av el-bil på 220v anlegg er forbudt

Dette fordi anlegget ikke er sikret for dette. 


Ekstra nøkler

INFORMASJON OM BESTILLING AV NYE NØKLER, BRIKKER OG TAGS/STRIPS.

Beboerne i de «gamle» blokkene må forholde seg til eksisterende regler om bestilling av flere nøkler via eget skjema. Det vil som vanlig bli utstedt fullmakt for kjøp av aktuelle nøkler hos firma Systemsikring AS.
Nøkler betales av den enkelte borettshaver.

Beboerne i de nye blokkene må bestille det som ønskes via borettslagets styrepost valentinlyst@styrepost.no

Det vil med utgangspunkt i forespørselen bli lagt inn bestilling hos leverandøren som er: Dørteknikk Midt-Norge AS, Vestre Rosten 85, 7075 Tiller Her angis følgende:

 • Navn, adresse, andelsnummer, e-post og mobilnummer.
 • Hva ønskes ?
 • Skal nøkkelen / nøklene hentes av andelshaver hos leverandør eller sendes rekommandert pr post til kostnad pr dato på kr. 260,- inkl. mva.?
 • Når det bestilte er klart for henting vil det komme varsel fra leverandør.
 • Pris pr. stk. for etter-levering av systemnøkkel er pr dato kr. 486,- inkl mva.

 • Brikker og tags / strips for adkomst til P-kjeller.

Alle andelshavere må bestille det som ønskes via borettslagets styrepost valentinlyst@styrepost.no

Det vil med utgangspunkt i forespørselen bli lagt inn bestilling hos leverandøren som er: Dørteknikk Midt-Norge AS, Vestre Rosten 85, 7075 Tiller Her angis følgende:

 • Navn, adresse, andelsnummer, e-post og mobilnummer.
 • Hva ønskes ?
 • Skal bestillingen hentes av andelshaver hos leverandør eller sendes rekommandert pr post til kostnad pr dato på kr. 260,- inkl. mva.?
 • Når det bestilte er klart for henting vil det komme varsel fra leverandør.
 • Pris pr. stk. for etter-levering av brikke er pr dato kr. 126,- inkl mva.
 • Pris pr. stk. for etter-levering av tag / strips til bil er pr dato kr. 105,- inkl mva.


JULI 2022
Styret i Valentinlyst Borettslag Styret i Valentinlyst Parkeringsutleie AS      Parkering.

Det er ikke lov å parkere ved de nye blokkene! Kun av og påstigning!


Referat fra informasjonsmøte med Trym.Informasjonsskriv fra Trym.


Vi har nå skiftet til If forsikring! Startdato 20/10-22

Skadedyr er nå dekket av forsikringen:)

Vilkår


Røyking på veranda.


Kan borettslag og sameier forby røyking på balkonger?

I utgangspunktet står man fritt til å røyke inne i boligen sin og på balkongen. Et generelt forbud mot røyking på balkongen vil sjelden være lovlig. Dette har sammenheng med at eier har eksklusiv bruksrett til boligen sin, inklusive balkongen. Det er en misforståelse når noen tror at balkongen er fellesareal.

«Skikk og bruk-bestemmelsen» i loven setter en grense

Selv om man har eksklusiv bruksrett til balkongen er det visse grenser for hva man kan tillate seg. I både borettslagsloven og eierseksjonsloven er det forbud mot å gjøre noe som er til skade eller ulempe for andre.

På samme måte som det å spille høy musikk inne i boligen midt på natten kan rammes av forbudet, kan røyking på balkongen også gjøre det.

Hvis naboen plages av røykingen er den utvilsomt til ulempe for naboen. Dette er imidlertid ikke nok. Loven krever i tillegg at røykingen må være urimelig eller unødvendig. For å illustrere hva dette betyr i praksis kan oppussing av en leilighet i en betongblokk være et godt eksempel: Bruk av slagdrill er utvilsomt til stor plage for naboene. Det behøver likevel ikke å være forbudt fordi det ikke er urimelig eller unødvendig. Skal man henge opp en lampe på veggen kan det være helt nødvendig å borre et hull. Naboene må derfor finne seg i dette selv om det er plagsomt. Bruker man slagdrillen ved midnatt, blir situasjonen imidlertid en annen. Det er nemlig urimelig å gjøre og rammes derfor forbudt.

Tilsvarende er det med røyking på balkongen. Det må ligge en konkret vurdering til grunn før man kan finne ut om det er forbudt. Hvis naboen plages fordi røyken siver inn på barnas soverom når de skal sove er det utvilsomt til ulempe. Hvis det ikke er nødvendig å røyke på balkongen akkurat da vil det være forbudt.

Kan husordensregler forby røyking på balkonger?

Selv om man har eksklusiv bruksrett til balkonger må man finne seg i at det kan være visse restriksjoner i bruken av dem på samme måte som man må finne seg i at det skal være nattero inne i boligen mellom kl. 23 og 07.

Det er imidlertid noen begrensninger i hvor strenge husordensreglene kan være. Balkonger hører i utgangspunktet til eierens private sfære, og man kan ikke ha regler for reglenes skyld. Dersom balkongen er plassert slik at ingen andre vil plages av røyking kan man derfor ikke ha et forbud. Et generelt forbud mot røyking på balkonger vil derfor sjeldent være lovlig.

Dersom røyking på balkonger plager andre, er det imidlertid lovlig å ha begrensninger, og i noen tilfeller et totalforbud. Lovens krav er at reglene ikke må være uvanlige eller urimelige.

I de tilfeller hvor lufteventilene henter luft fra balkongene, vil det være mulig å begrense røyking på balkonger. Ved noen innglassede balkonger siver røyk fra balkong til balkong. I de tilfellene vil man også kunne ha restriksjoner. Dersom røyken siver inn på naboens soverom kan man for eksempel ha forbud mot røyking på balkonger etter kl. 22.

Hvert enkelt borettslag eller sameie må foreta sin egen vurdering av om det er lovlig å lage restriksjoner på røyking på balkongene. Det må også gjøres en konkret vurdering av hvor strenge de kan være før eventuelle restriksjoner vedtas. Det vil selvsagt være fornuftig å vurdere om det finnes andre løsninger enn forbud som gjør det mulig å røyke uten at det plager andre.

Er det forskjeller mellom reglene i borettslag og sameier?

Reglene på dette området er identiske i borettslag og sameier. I begge tilfeller har eier eksklusiv bruksrett til bolig og balkong og er underlagt akkurat det samme begrensningene i hva de kan gjøre.

Tekst: NBBL


Forslag til lik utførelse av plantekasse/levegg i Nye Valentinlyst 1.etg.


For å komme inn på passordbeskyttet innhold må man registrere seg. Trykk på passorbeskyttet innhold for registrering.


Oppdatert informasjon hos Tobb, min side.

For at det skal være lett å komme i kontakt med alle beboere er det viktig at en legger inn riktig 

e-postadresse og telefonnummer på min side hos Tobb. Takk for hjelpen:)


Bruk av gassgrill.

Dette er lov i borettslaget, men husk at gassflasker ikke skal oppbevares i kjeller eller bod!            


Bruksanvisning ringeklokke gamle blokker.Hvis en har bilen sin på verksted, og har behov for å sette leiebilen nede i garasjen, kan en gå inn døra og åpne porten fra innsiden:)Informasjon fra Trym


Fjernstyringen til Telenor dekoderen inneholder ikke batterier! Den skal lades! Det ligger en usb kabel som skal brukes til lading ved siden av dekoderen.Nye Valentinlyst informasjon


Informasjon om avfallsbehandling


Bruksanvisning T-We dekoder.