Ulovlige endringer av leilighet

Påstøp på balkong

Da balkongene ikke tåler vekten av massen i forb. med avretting, er det ikke tillatt med påstøp på balkongene.
Det anbefales å vatre opp og legge f.eks. terassebord istedenfor påstøp av betong. 

Kutting av armeringsjern

Hvis man ønsker å gjøre endringer som innebærer å kutte armeringsjern i vegger/døråpninger av bærende konstruksjon, MÅ det sendes søknad til styret før dette iverksettes.  
Styret vil da i samarbeid med teknisk avdeling hos TOBB, gjøre en vurdering.
Arbeidet i leiligheten må ikke starte opp før etter mottatt godkjennelse fra styret.

Endring av røropplegg

Det er ikke tillatt å strekke/etablere opplegg for nye vannrør fra kjøkken/bad til et rom som ikke er  beregnet til formålet. Dette gjelder f.eks. flytting av vann/avløp fra kjøkken til stue.