Kontaktinformasjon


Adresse:
Valentinlyst Borettslag
Olav Magnussons veg 5
7046 Trondheim

E-post til styret: valentinlyst@styrepost.no

E-post til vaktmestrene: vaktmester.vbl@gmail.com

Brev/beskjeder til styret også kan legges i 'styrepostkassen'. Disse finnes i 1. etg. i de 6 høyblokkene. 

Vaktmestrene kan treffes ved driftsgarasjen eller ute på området mellom klokken kl. 07:30 - 15:00.
De kan også kontaktes mellom kl. 07:30 - 15:00:
- Arnfinn Arntzen mob. 917 39 500
- Hallstein Rostad mob. 952 87 907