Branninstruks for Valentinlyst borettslag

Plikter som beboer

 • Gjør deg kjent med hvordan brannslukker skal brukes.
 • Snu/rist brannslukningsapparatet hvert kvartal.
 • Test røykvarsler en gang i måneden. Sørg for å skifte batteri.
 • Hold ganger/rømningsveier og trapperom fri for hindringer og brennbart materiale.
 • Sørg for å oppbevare gassbeholdere forsvarlig.

Ved brann

 • Varsle personer i fare ved å rope "Brann! Brann!".
 • Hjelp hverandre ut hvis mulig. ALLE skal ut.
 • Bruk trappene. Heisen går automatisk ned til 1. etg. og stanser.
 • Hvis man må bli i leiligheten; gå på balkongen og varsle/gjør deg synlig slik at brannvesenet ser deg.
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
 • Si fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne i bygget
 • Ved mindre branntilløp prøv å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks, er det særlig viktig å lukke alle dører for å hindre spredning.

Redde, varsle, slokke

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen.
"Redde, varsle, slokke" er en nyttig huskeregel.

 • REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.
 • VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
 • SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113


Ved utløst brannalarm skal alle ut.

Det går automatisk varsling til brannvesenet.
Ingen har lov til å slå av alarmen før brannvesenet er på plass.
Brannvesenet skal slå av alarmen, ingen andre.