BESTILLING AV EKSTRA NØKLER, BRIKKER OG TAGS/STRIPS

Bestilles via vaktmestrenes mail: vaktmester.vbl@gmail.com

Skjema

Nøkler til leiligheter i de gamle blokkene

Her angis følgende:
- navn, adresse, leilighetsnummer, mobilnummer og epost
- antall
- nøkkelnummer
- om andre skal hente oppgi navn og telefon nummer

Hentes hos Systemsikring AS, Klæbuveien 138, åpent mellom 08:00 - 15:30 alle hverdager.

Leilighetsnøkler til nye blokker *

Her angis følgende:
- navn, adresse, andelsnummer, e-post og mobilnummer
- nøkkelnummer
- antall
- om andre skal hente oppgi navn og telefon nummer
- kan sendes rekommandert, hvis ønskelig

Brikker for adkomst til ytterdør og P-kjeller *

Her angis følgende:
- navn, adresse, andelsnummer, e-post og mobilnummer.
- antall
- om andre skal hente oppgi navn og telefon nummer
- kan sendes rekommandert, hvis ønskelig

Tags / strips for bil til adkomst P-kjeller *

Her angis følgende:
- navn, adresse, andelsnummer, e-post og mobilnummer.
- antall
- om andre skal hente oppgi navn og telefon nummer
- kan sendes rekommandert, hvis ønskelig 

* Hentes hos Dørteknikk Midt-Norge AS, Vestre Rosten 85, 7075 Tiller, åpent 0800 -1600 alle hverdager.

Bestilling av brikke til søppelsorteringsanlegget

Lenke til riktig side