Brikke til søppelsorteringsanlegget

Ved etablering av nedgravde avfallscontainere får hver tilknyttede husholdning 2 stk. brikker som gir
adgang til å benytte containerne.
Disse skal følge leiligheten ved salg.
Ved bestilling av nye brikker tilkommer en kostnad pr. brikke. 
Brikken(e) sendes per post og det er ca én ukes leveringstid.

Trykk på lenken under for bestilling av brikker.