INFOSKRIV FRA STYRET

Hei alle sammen,

Uheldige hendelser
De to siste helgene har vi opplevd at uvedkommende har kommet seg inn i noen av blokkene.
Vi ber dere innstendig om ikke å slippe inn ukjente som ringer på!

Hvis dere opplever personer med ubehagelig eller truende adferd, - kontakt politiet.
Det samme gjelder om dere opplever husbråk eller ser noen som gjør skadeverk.
Styret kan ikke gå inn i slike situasjoner, - det er politiets ansvar.

Nedgang til p-kjeller fra OMV 3 og 5
I løpet av oktober vil permanent ut-/inngang være etablert.

Endringer i styret
Den 25. september trakk Helge Tiller seg fra sine styreverv i borettslaget (VBL) og i parkeringsselskapet (VPU) med umiddelbar virkning. Etter anbefaling fra TOBB og vurdering gjort under styremøte, velger vi å avvente valg av nytt medlem frem til kommende generalforsamling.

Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt infomøte den 29. november i Frikirken på Moholt.
Agenda mm. sendes ut når det nærmer seg. 

Valentinlyst borettslags hjemmeside
Sjekk gjerne ut nettsiden vår: https://www.valentinlystborettslag.com

Der vil dere finne nyttig informasjon og kanskje svar på ting dere lurer på.

Vi ønsker alle en fin høst!


Vennlig hilsen oss i styret
12. oktober 2023