Viktig vedr. oppussing/renovering: Ulovlige endringer av leilighet

PÅSTØP PÅ BALKONG
Da balkongene ikke er dimensjonert for større ekstra belastning, er det ikke lov å legge påstøp på balkongene. Dette gjelder f.eks. ved avretting eller ved flislegging. 

KUTTING AV ARMERINGSJERNING
Kutting av armeringsjern i vegger er IKKE lov! Dette gjelder også riving av bærevegger. 

ENDRING/FLYTTING AV RØROPPLEGG
Det er ikke lov å flytte røropplegg fra kjøkken eller bad over til stue/soverom.

Dette er bruksendringer som ikke er godkjent.