Unødig utløsning av brannalarm

Ved utløsning av røyk-/brannvarsler går det automatisk varsling til brannvesenet, 
- og brannvesenet vil rykke ut for å sjekke om det brenner i borettslaget 


Ved matlaging:
- Vær særlig oppmerksom ved bruk av microbølgeovn
- Unngå tørrkoking av kjele
- Unngå stekos eller damp 
- Luft godt med kjøkkendør/-vindu
- Dør til entre skal være lukket

Unngå unødvendige utløsninger av brannalarmer!

Hver unødvendig utrykning vil bli belastet beboer/andelseier med kr. 6800,- p.t. 

Tilbake til 'aktuell informasjon'