Regler om dyrehold

En andelseier som ønsker å ha kjæledyr, kan i utgangspunktet ha det så sant det ikke er til ulempe for andre i borettslaget.  Andelseieren må i forkant av anskaffelse sende en henvendelse til styret. 

Skjema finnes nederst på denne side.

'Huseierne': Hund og katt i sameier og borettslag - her er reglene

---------------------------------------------------------

Regler om hundehold

Da styret i borettslaget har mottatt flere henvendelser om uønskede hendelser knyttet til hund, velger vi å gjøre hundeeier oppmerksom på følgende fra den nye hundeloven:

'Lov om forsvarlig hundehold'

Sikring av hund

Som for hundehold ellers, gjelder aktsomhetsplikten for hundeeieren; Hvis det er stor risiko for uønskede hendelser, kan hundeeier ikke binde fast hunden og forlate den.

Politiet kan etter § 17 gi eier pålegg med det formål å skjerpe hundeholdet før de går inn med sterkere virkemidler.
Blant annet kan de forby hundens tilstedeværelse et sted.
Dette kan eksempelvis være aktuelt utenfor et borettslag
hvor barn leker, og har opplevd hunden som truende.

------------

Vi vil gjerne ha et trivelig og trygt bomiljø i borettslaget der det er rom for både to- og firbente. Vi ber derfor innstendig alle som har hund om å være særlig oppmerksomme og hensynsfulle når de er ute med hunden.

Det er ikke tillatt å:

  • binde hunden ute på borettslagets eiendom, for så forlate hunden
  • ta med seg hunden inn på fellesområder (foruten å passere gjennom hallen i 1 etg. for å gå ut/inn)
  • la hunden tisse eller gjøre fra ved søyler, verken i hallen i 1. etg. eller ute på søylene ved inngangsdørene
    (dette gjelder både ved hoveddør og bakdør).

Følg nøye med hunden DIN når du er på vei ut eller inn 
for å unngå uønskede hendelser!