Oppsummering av informasjonsmøte 1. mars -23

Det hadde sneket seg inn en feil ang. forretningsfører Vpu AS. Nå rettet!


Protokoll fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling.


Protokoll fra Generalforsamling 30/6-22

Tilsvar fra styret ang. mistillits saken.


Referat fra beboermøte 28.03.2022.


Referat fra informasjonsmøte 18. november 2021.Innkalling GF. med regnskap 2021