Kjells markiser

Valentinlyst borettslag har avtale med Kjells markiser vedr. utvendig solskjerming på lavblokkene. 
Dette for at utvendig fasade skal være lik og helhetlig.