Infoskriv nr 7 - mai 2024


Nettstasjon/trafo mellom Håkon Herdebreis veg 2 & 4
Plantene som vokste oppetter veggene på nettstasjonen, er fjernet. Dette etter henvendelse fra Tensio som har vedlikeholdsansvaret på nettstasjon.
Klatrevekstene gjorde at fukt ble stående på veggene og betongen ble forringet. I tillegg vokste den inn gjennom ventilasjonsåpningene og inn i nettstasjonsrommet.

Vindusvask
Vi har fått henvendelser fra nyblokkene vedr vask av utilgjengelige vinduer.
Det er gjennomført befaring, og styret har løsning klar om kort tid.

Bytte av låssystem i høyblokkene
Det blir i ukene 20-22 byttet låssystem for ytterdørene i de 6 høyblokkene.
Ber om at alle har både den gamle nøkkelen og (ny) nøkkelbrikke tilgjengelig fra nå.
Se også egen info som er lagt ut om dette.

Dugnad
Styret har fått spørsmål fra både nye og gamle andelseiere om det vil bli avholdt dugnad. Det har ikke vært tradisjon for dette de siste årene, men det ville vært supert om vi kunne fått etablert en slik tradisjon. Styret tar ansvar for å få etablert en dugnadskomité. Eget skriv om dette vil komme i nær fremtid.

Vaktmestrene har kjøpt inn noen trillebårer og river mm, om noen skulle ha tid og lyst til å rake eller fikse litt på plener eller planter. Disse er å finne i p-kjelleren. Der er det også sekker som kan benyttes til avfallet. Fulle sekker kan settes ute. Vaktmestrene henter disse.

Rydding av eget rot og skrot
Styret vil komme med nærmere informasjon om eventuell leie av kontainer eller bruk av traktorhengeren for kasting av ting og tang som har hopet seg opp siden sist.

Heiser
Det gjenstår oppgradering av heisene i OMV1 og HHV4.
Disse blir tatt i løpet av året.

Porttelefoner i høyblokkene
Alle høyblokkene har nå fått nye porttelefoner.

Gjerdet/stengsel rundt blokk HHV4
Teglstein på denne blokka sprekker i kulden og biter faller ned. For å unngå at noen skal bli truffet av teglsteinsbiter, er det satt opp et gjerde rundt blokka. Dette gjerdet blir stående til teglstein er utbedret/skiftet. Dette blir gjort i løpet av året.

Innleie av midlertidig bistand for styret
Vi har vært så heldige å få bistand fra en meget kompetent person som vil bistå styret med daglig drift av borettslaget frem til vi har daglig leder på plass.

Kabler for elbil-ladere
Mange lar disse ligge løse på gulvet. Det kan være en risiko ved ferdsel og ved at noen snubler i dem. Det er også et problem ved renhold. Ber derfor alle henge opp kablene.

Spørsmål rundt utvidelsen av borettslaget
Dagens styre har siden vi ble valgt i fjor sommer, brukt svært mye tid på å få oversikt over utbyggingsprosjektet, og den situasjonen andelseierne er blitt satt i. Vi må få på plass juridisk korrekte løsninger, og dette er krevende oppgaver som tar svært mye tid.Styret mottar mange henvendelser knyttet til utvidelsen/utbyggingen. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare opp/gå i detaljer til den enkelte.
Vi vil samle opp henvendelsene, for så svare opp til alle via et eget infoskriv.

Vennlig hilsen oss i styret
13. mai 2024

Tilbake til 'infoskriv fra styret'