INFOSKRIV FRA STYRET

Hei alle sammen,

Vi håper alle har hatt en fin sommer, - for nå har høsten for alvor meldt sin ankomst.. 🍂🍁

Informasjon ut til beboerne
Vi jobber for tiden med å finne ut hvordan vi skal ha informasjonsflyten i VBL. Oppdatering av hjemmesiden til borettslaget er en del av det. Vi ønsker at den skal være enkel å bruke, og at det dere har behov for ligger lett tilgjengelig der. https://www.valentinlystborettslag.com/.

Svar på mange av spørsmålene vi får pr mail, vil etter hvert bli å finne på nettsiden vår.

Volleyball og basketbane
Årsaken til at det ikke er satt opp nett og kurv er fordi gresset på utsiden av banene må få grodd ordentlig. Dette settes ikke opp før neste sommer.

Nyetablerte grøntområder
Vi får en del henvendelser vedrørende de nyetablerte grøntområdene. Mange opplever at disse ikke ser så bra ut som vi burde kunne forvente.
Vi er i dialog med utbygger om dette.

Nedgang til p-kjeller fra OMV 3 og 5
Vi ser på mulighet for å etablere permanent ut-/inngang der det i dag kun er nødutgang.

Parkering rundt blokkene
Alle som har bil har nå fått plass i p-kjeller, og denne skal brukes. Parkering utenfor blokkene er forbeholdt besøkende og av- og pålessing for beboere.

Informasjonsmøte
Vi tar sikte på å avholde et informasjonsmøte i november. Tid og sted kommer vi tilbake til.

Frysere i boder i p-kjeller
Det er ikke lov til å bruke frysere i boder i p-kjelleren. Strøm i bodene belastes fellesregning.

Renhold
Vi har fått flere tilbakemelding vedrørende dårlig renhold i fellesområdene. Vi er i dialog med vårt rengjøringsbyrå.

Vaskerom/vaskeri
Styret har mottatt en del klager på renhold av vaskeriene. Vi gjør oppmerksom på at alle som bruker vaskeriene skal vaske både benker, vaskemaskiner, tørketrommel og gulv etter seg.

Det har vært avholdt møte med brannvesenet. I etterkant av møte er det utarbeidet ny branninstruks. Hver og en plikter og gjøre seg kjent med den.

Vennlig hilsen oss i styret
17.september 2023