Infoskriv nr 2 - juli 2023

Hei alle sammen,

Litt info før ferietid 😊

Styret i Valentinlyst borettslag og Valentinlyst Parkeringsutleie
Styret er glad for at vi fikk på plass komplett styre både for Valentinlyst Borettslag og for Valentinlyst Parkeringsutleie før vi tar ferie. Vi ser frem til høsten når vi skal ta fatt på oppgavene knyttet til driften av både borettslaget og parkeringsgarasjen.
Oversikt over hvem som sitter i de ulike styrene finner dere på oppslagstavlene i blokkene.

Innmelding av saker
Det kommer inn mange saker til styret via styreposten, og vi forsøker etter beste evne å besvare innen kort tid. Vi må bare innrømme at dette 'verktøyet' er nytt for mange av oss, derfor har det av og til tatt litt lengre tid enn ønsket. Vi lærer underveis, og blir stadig bedre.

Andelseierne i 'Nye Valentinlyst' skal sende inn sine spørsmål vedr. f.eks. boligen sin, husleie eller annet via et system som heter APEX eller de kan kontakte TRYM direkte.

Spørsmål vedr. parkeringskjelleren sendes til borettslagets styrepost.

Kameraovervåkning
Under generalforsamlingen ble det vedtatt at det skal etableres kameraovervåkning i P-kjelleren. Vi håper dette skal bidra til å få slutt på de uheldige hendelsene vi har hatt den siste tiden.
Vi oppfordrer alle til å påse at dører ned til P-kjelleren går i lås ved passering.

Hundetiss
Det har kommet flere klager på at hunder har tisset både inne i gangene og på søyler ute ved inngangene. Dette må det bli slutt på!
Tekst hentet fra borettslagets husordensregler:
"Eiere som har hund må sørge for å ha full kontroll over hunden til enhver tid, og påse at hunden ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på boligselskapets område".

Containere
Containere blir satt ut i uke 35.


Vi ønsker alle en flott sommer!!

Vennlig hilsen oss i styret

7. juli 2023