Infoskriv nr 1

Hei alle sammen,

Nå har det gått knappe 14 dager siden det nye styret ble valgt, og
vi har avholdt to møter. Under det første møtet ble det nye styret konstituert. Det vil si at vi ble enige om roller og ansvar.

Det andre møtet var i all hovedsak et arbeidsmøte der vi bl.a. diskuterte hvordan ivareta løpende administrative gjøremål. Videre planla vi nærstående aktiviteter og vi avtalte styremøter ut året.

En av de aktivitetene vi gleder oss til å dele med dere, er
St. Hans-fest!

Styret ønsker å gjenskape noe av det aktive og nære bomiljøet som preget Valentinlyst Borettslag flere tiår tilbake, da unger og ungdom var i aktivitet på tunet og de voksne fant et sted der de kunne nyte en kopp kaffe eller noe kaldt i glasset en finværsdag.

Vi ber dere derfor holde av ettermiddagen fredag 23. juni. Det vil komme mer informasjon om få dager, men vi kan jo hviske at det blir matservering, leker for store og små mm. 😊

Annet dere bes merke dere:

Ekstraordinære generalforsamling
Torsdag 22. juni kl. 18:00 avholdes ekstraordinær generalforsamling i Frikirka. Innkalling kommer.

Kontainere
Det blir plassert ut konteinere for kast av avfall, rot og skrot.
Nærmere informasjon kommer.

Vi ønsker alle en flott sommer!!
Gid finværet vil vare lenge!

Vennlig hilsen oss i styret
13. juni 2023