INFOSKRIV FRA STYRET
vedr. containere for kast av rot og skrot

Tirsdag 29. august blir containere satt ut ved hver av de gamle høyblokkene. Disse blir stående til og med torsdag 31. august.

Det blir satt ut en egen enhet for kast av mindre elektrisk utstyr.

 • Alle er ansvarlig for å kaste eget rot og skrot

 • Alle må selv sørge for å få det som skal kastes inn i containeren
 • Ingen skal hensettes noe verken ved containeren eller i/ved blokkene

Følgende skal ikke kastes i containerne:

 • større gjenstander som store møbler
 • større elektrisk utstyr som komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap etc
 • avfall etter oppussing

Dette må man selv sørge for å få kjørt bort.

Vær oppmerksom på følgende ved bruk av plastsekker:

 • kun gjennomsiktige sekker kan benyttes (ref. Renholdsverket).

Vi minner om at:

 • kun egen bod/boder skal benyttes til lagring
 • ingen privat lagring/oppbevaring i fellesområder,
  dette inkl. hobbyrom, treningsrom, sykkelrom, kjellerganger mm.

Vi gjør oppmerksom på at alt av 'ting og tang' som fortsatt står hensatt i fellesområder etter torsdag 31. august, vil bli kastet uten nærmere beskjed.

Hvis noen skulle ha behov for mer lagringsplass enn det man har i egen bod i blokka / bod i P-kjelleren, kan eventuelt leie bod andre steder, f.eks. hos Trondheim Minilager, Ranheimsvegen 13, tlf. 40 00 14 53.

Vennlig hilsen oss i styret

August 2023